hero-header

Gazi Üniversitesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Önemli TarihlerBildiri Gönderimi
...

Gazi Üniversitesi
Uluslararası
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Bilimsel Program

Gazi Üniversitesi Uluslararası Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Programı

Programme of Gazi University Turkish World Educational Sciences International Congress -III

 

  1. Gün 16 Kasım 2023 Perşembe / Day 1 – November 16, 2023 Thursday

 

11.00-11.15

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Prof. Dr. Musa Yıldız

Gazi Üniversitesi Rektörü

https://zoom.us/j/96547383665?pwd=WCtBVWRBVERDZG1vdENneUtFc2tWQT09

Toplantı Kimliği: 965 4738 3665

Parola: Gazi1926

11.15-11.30

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Prof. Dr. Şaban Çetin 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

11.30-12.00

Davetli Konuşmacı

Dr. Sinan Demirtürk

12.00-13.30

Öğle Arası/Lunch

 

13.30-14.30

Çevrimiçi Paralel Oturumlar /

Online Parallel Sessions

 

14.30-15.00

Ara / Break

 

15.00-16.00

Çevrimiçi Paralel Oturumlar / 

Online Parallel Sessions

 

2. Gün 17 Kasım 2023 Cuma / Day 2 - November 17, 2023 Friday

 

10.00-11.00

Çevrimiçi Paralel Oturumlar / 

Online Parallel Sessions

11.00-11.30

Ara / Break 

11.30-12.30

Çevrimiçi Paralel Oturumlar / 

Online Parallel Sessions

12.30-13.30

Öğle Arası/ Lunch

13.30-14.30

Çevrimiçi Paralel Oturumlar / 

Online Parallel Sessions

15.00-15.30

Kapanış Konuşması ve Kongrenin Değerlendirilmesi / 

Closing Speech and Evaluation of the Congress

 

Gazi Üniversitesi Uluslararası Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III
 
Programı
 
Programme of Gazi University Turkish World Educational Sciences International Congress -III
1.    Gün 16 Kasım 2023 Perşembe Paralel Oturumlar / Day 1 – November 16, 2023 Thursday Parallel Sessions
1.       Oturum / 1st Session Oturum Başkanı Prof. Dr. Güray Kırpık GUZEM SORUMLUSU: Batuhan Gülen
13:30-14:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1001 Gözde Ayer Yasemin Demircan 10. Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatına Dair Konuların İşlenişi ile İlgili Bir İnceleme  https://zoom.us/j/95461955469?pwd=bXF1NGpoUTdrR nQ3WkRvaHZIVjh1Zz09
 Toplantı Kimliği: 954 6195 5469 Parola: Gazi1926
1010 Rifat Uysal Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Öğrenme Alanları Kısmına Becerilerin
 
Yansıması
1024 Refik Turan
 
Hatice Büşra Kılıç Tıkıç
Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışlarının Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları
1070 Şamil Dombaycı
 
Osman Sabancı
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel
 
Okuryazarlığa Dair Görüşleri
1099 Shrymbay Dana Adylbekova Elvira
 
Halil İbrahim Bülbül
Gelecekteki Öğretmenlerin Mesleki Eğitimi, Eğitimin Kalitesini Arttırmada Bir Faktördür
2.     Oturum / 2nd Session Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aliye Genç GUZEM SORUMLUSU: Emircan Akteke
13:30-14:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1004 Sinan Özdemir
 
Ergün Recepoğlu
Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Eğitimindeki Sorunlara İlişkin Yabancı Dil Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kastamonu İli Örneği)  https://zoom.us/j/93411993275?pwd=RU5TYThxZW9S MkRMODJFS1hOOUZpZz09
 Toplantı Kimliği: 934 1199 3275 Parola: Gazi1926
1025 Gizem Arslan Değirmenci İngilizce Dil Öğreniminde Sosyal Medyanın Gücü: Tutumlar, Etkiler ve Öneriler
1082 Aliye Genç Telcan Abdullah Albert Camus’nun Yabancı İsimli Romanındaki Kültürel Unsurların Türkçe ve Arapça


Çevirilerinin Erek Odaklı Çeviri Kuramı Doğrultusunda İncelenmesi
1056 Roshangul Gulamova Eser Kocaman Gürata Yabancı/İkinci Dil Öğretici Eğitimleri ve Kazakistan’daki Yabancılara Türkçe Öğretici Eğitimleri Üzerine Öneriler
1100 Gülnur Abdimanapova Sapargali Aldeshov Halil İbrahim BÜLBÜL Lyazzat Zhaydakbayeva Okuldaki Proje Faaliyetlerinin Zorlukları Ve Fırsatları
3.      Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı : Doc. Dr. Önder Şensoy GUZEM SORUMLUSU: Furkan Aynacı
13:30-14:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1007 Merve Yücel İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Türk Bilim İnsanlarına Yer Verilmesi Bakımından
 
İncelenmesi
 https://zoom.us/j/97380696153?pwd=NnNzank2MDMy ZG9zWkdYajdVYUxydz09
 Toplantı Kimliği: 973 8069 6153 Parola: Gazi1926
1023 Meltem Kocakuşak Önder Şensoy Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimlerinin Yapısı, Gök Olayları, Gök Cisimlerinin Hareketleri Konularındaki Alternatif Kavramlarının Tespiti ve Sınıf Düzeylerine
 
Göre Karşılaştırması
1041 Ayşe Nesibe Önder Rabia Yaylacı Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinde Eğitsel Oyun Destekli Eğitsel Kısa Filmlerin
 
Öğrencilerin Başarısına Etkisi
1045 Simay Eruysal Nurettin Şahin Deney, Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin
 
Mikroskobik Canlı Algısı Üzerine Etkisi
1102 Meruyert Balganova Elvira Adylbekova Halil İbrahim Bülbül Karışık Eğitim Teknolojilerini Kullanarak Bilişim Öğretmenlerinin Mesleki Kapasitelerinin Geliştirilmesi
4.Oturum / 4th Session Oturum Başkanı : Doc. Dr. Filiz Çetin GUZEM SORUMLUSU: Batuhan Gülen
15:00-16:00
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1019 Melike Çetinkaya Barış Erdoğan
 
Ebru Çiğdem Akalın Kaya
Bilsem Öğrencilerine Yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı Çalışması  https://zoom.us/j/98979504100?pwd=WVExSnl0V1Uw UXl0WmpTcjhzS0owUT09
 Toplantı Kimliği: 989 7950 4100 Parola: Gazi1926
1034 Yücel Gelişli
 
Ece Leventoğlu
Doktora Yeterlilik Süreci: Bir Olgubilim
 
Çalışması
1047 Hatice Kut
 
Osman Yılmaz Kartal
Velilerin Okul Öncesi Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Veli Akademisi Program Tasarım Yaklaşımı Eğilimleri
1052 Esra Koçhisar Yaylacı Şefik Kartal Ortaokul İngilizce Ders Kitaplarının Toplumsal Değerler Açısından İncelenmesi
1097 Durmuş Atar Turhan Çetin Öğretmenlerin Sağlıklı Olmaya Yönelik Bilişsel Yapıları
5. Oturum / 5th Session Oturum Başkanı : Doç. Dr. Fatih Yerdemir GUZEM SORUMLUSU: Emircan Akteke
15:00-16.00
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1005 Sultan Esra Çınar  İlknur Bayrak İşcanoğlu 1931-1934 Yılları Arasında Askerî Liselerde Okutulan Edebî Kıraat Kitaplarının Tema, Metin Türleri ve Yeni Kelimeler Yönünden İncelenmesi  https://zoom.us/j/97927755030?pwd=dFVWNGtKRkVa bllOU2lNOHJyU2RyUT09
 Toplantı Kimliği: 979 2775 5030 Parola: Gazi1926
1008 Seda Artuç Bekteş Algoritmanın Edebiyatı Ya Da Dijital Oyun Kurgusu
1011 Fatih Yerdemir Fatma Aleyna Naçar Molla Câmi’nin Baharistan’ında Eğitim ve Değerler
1062 Emine Şule Dertlioğlu Fantastik Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerisine Etkisi
6. Oturum/ 6th Session Oturum Başkanı : Doç. Dr. Nurcan Turan Oluk GUZEM SORUMLUSU: Rumeysa Can
15:00-16:00
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract Code Bildiri Yazarları / Authors Bildiri Adı / Abstract Title Zoom Bİlgileri
1053 Burcu Özdemir Fen Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Araştırmaların
 
İncelenmesi
 https://zoom.us/j/98733568106?pwd=N3prQnlRMVND WVhqd2RFaVV6aWVwZz09
 Toplantı Kimliği: 987 3356 8106 Parola: Gazi1926
1055 Başak Akar Veli Batdı Fen Bilimlerinde İnteraktif Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi: Bir Karma-
 
Meta Yöntemi
1084 Adem Yılmaz Yeni Nesil Görünmeyen Çöplerimiz, “Dijital Atıklar”: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Atık Konusundaki Görüşlerinin
 
İncelenmesi
1020 İlknur Cantürk Nurcan Turan Oluk Elektrokimya Konusunda Kavram Haritalarının Değerlendirme Amacıyla Kullanılması
1066 Ali Gültekin Bahattin Aydın Mikrodenetleyiciler ve Kodlar Yardımı ile Ders Materyali Hazırlayıp Ana Ve Ara Renklerin
 
Elde Edilmesi
2. Gün 17 Kasım 2023 Cuma Paralel Oturumlar / Day 2 - November 17, 2023 Friday Parallel Sessions
1.       Oturum / 1st Session Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ercenk Hamarat GUZEM SORUMLUSU: Emircan Akteke
10.00-11:00
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract Code Bildiri Yazarları / Authors Bildiri Adı / Abstract Title Zoom Bİlgileri
1022 Beyza Arısoy Ercenk Hamarat Sosyal Bilgiler Dersini Daha Estetik Hale Nasıl Getirebiliriz?  https://zoom.us/j/96391685806?pwd=eU41RDQ5Wkg2 UzNjc0lGMkpjSENQZz09
 Toplantı Kimliği: 963 9168 5806 Parola: Gazi1926
1035 Doğan Karaca Millî Mücadele’de Ispartalı Mahmud Efe
1036 Yunus Şimşek Gökçe Kılıçoğlu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Paris İklim Anlaşması Çerçevesinde İncelenmesi
1048 Ufuk Karakuş Ezgi Sarı Kelile ve Dimne Eserinin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlere Göre
 
İncelenmesi
1015 Ali Kemal Acar Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Tecrübesi
2.      Oturum / 2nd
 
Session
Oturum Başkanı :Doç. Dr. Cem Aslan GUZEM SORUMLUSU: Rumeysa Can
10.00-11:00
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1014 Celal Çınar Berkay Şimşek
 
Cem Aslan
Görme Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık
 
Düzeylerinin İncelenmesi
 https://zoom.us/j/98868719715?pwd=UGpjbENEaFZzU XlrN0orRmdjd0tOQT09
 Toplantı Kimliği: 988 6871 9715 Parola: Gazi1926
1029 Damla Işıtan Kılıç Sümeyye Okyar Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ile Gören Çocukların Sesbilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama Becerilerinin
 
Karşılaştırılması
1027 Zeliha Sıla Orhan Cem Aslan Rehberlik Araştırma Merkezinde Çalışan Personelin Yetersizliğe Sahip Bireylerin Eğitsel Tanılama Süreçlerine Dair Görüşleri: Bir
 
Derleme Çalışması
1065 Tanrıverdiyeva Zulfiya İsmayılova Ayşan Engelli Çocukların Eğitiminin Modern Bir Modeli Olarak Kapsayıcı Eğitim
1067 Berk Dündar İsmail Karakaya Sanal Gerçeklik Uygulamalarıyla Özel Eğitim Gereksinimlerinin Tanılanmasına Yönelik
 
Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
3.      Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı : Prof. Dr. Devrim Çakmak GUZEM SORUMLUSU: Hilal Yeğen
10.00-11:00
 
(Çevrim İçi / Online)
1021 Hatice Tuna Devrim Çakmak Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Fark Etme Becerisi Bağlamında Yüzdeler Konusu
 
Öğretim Sürecinin İncelenmesi
 https://zoom.us/j/97960269106?pwd=RkFuaTFUdGpPT VpTZ1pwcXJ2S3NvUT09
 Toplantı Kimliği: 979 6026 9106 Parola: Gazi1926
1038 Zehra Nur İmamoğlu Devrim Çakmak Matematik Dersi Beceri Temelli Sorulara İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliklerinin İncelenmesi: Bir Ölçek
 
Geliştirme Çalışması
1046 Nefise Oltulu Ahmet Cihangir Şaban Can Şenay Cumhuriyet Döneminde Matematik Eğitiminde Kullanılan Geometri Terimlerindeki Değişim
1049 Elif Nur Tanır Güçyetmez Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Fark
 
Etme Becerilerinin İncelenmesi
1101 E.M.Omirbekova
 
N. T. Şertayeva
 
A. Yalçın Çelik
 
B. B. Şagrayeva
 
S.S.Bitursyn
Kimya Öğretiminde Sanal (Vr) Ve Artırılmış (Ar) Gerçeklik Teknolojilerinin Uygulanması
4.      Oturum / 4th Session Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu GUZEM SORUMLUSU: Emircan Akteke
11.30-12.30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract Code Bildiri Yazarları / Authors Bildiri Adı / Abstract Title Zoom Bİlgileri
1030 Merve Hicret Doğan Hacer Elif Dağlıoğlu Annelerin Psikolojik İyi Oluşu ile 48-72 Aylık Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  https://zoom.us/j/94327123766?pwd=Z01jUFRxcTZ4UX pnL1ZRb0RaWGM1QT09
 Toplantı Kimliği: 943 2712 3766 Parola: Gazi1926
1057 Ayşe Özaydın
 
Gülümser Gültekin Akduman
0-18 Yaş Çocuklarda Ekran Maruziyeti Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
1071 Sümeyye Öksüz
 
Melek Baba Öztürk
365 Gün Öykü Serisine Detaylı Bir Bakış
1050 Elif Dobrucalı
 
Esma Genç
Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme
 
Eğilimleri
1058 Muhammet Çoldur Büşra Güler Dijital Hikayelerin İlkokul Türkçe Öğretim Programında Yer Alan Temalara Göre
 
İncelenmesi
5.      Oturum / 5th Session Oturum Başkanı: Arş. Gör. Hatice KARA EROL GUZEM SORUMLUSU: Rumeysa Can
11:30-12:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1032 Gülçin Güler Öztekin Olumlu Çocukluk Yaşantıları ve İnternet Bağımlılığı: Depresyonun Aracılık Rolü  https://zoom.us/j/93919681227?pwd=QmhtaWZaWUlo NE1WTmJpSllXNGhGZz09
 Toplantı Kimliği: 939 1968 1227 Parola: Gazi1926
1060 Tayfun Eser Ahmet Ayaz Ergenlerin Kariyer Olgunluklarını Etkileyen Aile Faktörlerinin Keşfedilmesi
1063 Ayşe Yılmaz
 
Naime Elcan Kaynak
Enkanto: Sihirli Dünya Animasyonunun Ebeveyn Kabul Red Kuramı (Ekar) Açısından Analiz Edilmesi
1064 Beyza Bulut
 
Feride Bacanlı
Gelecek Oryantasyonu Ölçeği’nin Türk Lise
 
Öğrencilerine Uyarlanması
1080 Ahmet Çelik
 
Mutlu Tahsin Üstündağ
Buz Kırıcı Aktiviteler Sanal Sınıfta Topluluk Duygusu Geliştirmek İçin Kullanılabilir Mi?
 
Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
6.      Oturum / 6th Session Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevinç Nihal Yeşiloğlu GUZEM SORUMLUSU: Esra Ateş
11:30-12:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1039 Sibel Demirer Yurdugül Seyhun Yurdugül Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Kariyer Danışmanlığı Bölümü: Bilişim Teknolojisi Derslerinin Önemi  https://zoom.us/j/91803885297?pwd=cDMrZXJyWDR2 NHd0RFk5Ym01eTJ4dz09
 Toplantı Kimliği: 918 0388 5297 Parola: Gazi1926
1043 Yusuf Savaş Mehtap Yıldırım Eğitim Hizmetlerinde Yerel Yönetimlerin Rolünün Değerlendirilmesi: Okul Yöneticileri
 
ve Belediye Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri
1044 Harun Keçeci İsmail Atacak Çevrimiçi Sınavlarda Sınav Gözetimi ve Sınav Güvenliği İçin Derin Sinir Ağları ile Sistem
 
Tasarımı
1051 Guliyeva Sabina
 
Jabbarova Konul
Ebeveynlerde Yeterliliğin Geliştirmenin
 
Pedagojik Temelleri
1074 Gamze Alp Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslardaki Katılımcı
 
Motivasyonunun Keşfedilmesi
7.      Oturum / 7th Session Oturum Başkanı : Doç. Dr. Ayşe Yalçın Çelik GUZEM SORUMLUSU: Mert Koşar
13.30-14.30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1028 Rahmi Yıldız Çalık Veli Koçak Zekâ Oyunları ve Geleneksel Çocuk Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinde Dikkat ve Görsel Algıya Etkisi  https://zoom.us/j/93068282179?pwd=ZktUWEd1Rmoz QVJvZ2VUSEYyaFYxQT09
 Toplantı Kimliği: 930 6828 2179 Parola: Gazi1926
1076 Betül Çoban
 
Mutlu Tahsin Üstündağ
Dijital Güvenlik Eğitimine İlişkin Etkileşimli Eğitsel Videoların Tasarlanması ve
 
Geliştirilmesi
1073 Ayşe Yalçın Çelik Özgür K. Çoban Edanur Koçak Dijital Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu: Chatgpt’ nin Arduino Projelerinde Kullanımı
1054 Mehmet Yıldız Baglan Yermakhanov Soner Tuzcuoğlu Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Türk Cumhuriyetleri Örneği)
1098 Uğur Çelik Turhan Çetin Ortaokul Öğrencilerin Neşet Ertaş’a Yönelik Bilişsel Yapıları
8.      Oturum / 8th Session Oturum Başkan : Doç. Dr. Elvan İnce Aka GUZEM SORUMLUSU: Baha Karagöz
13.30-14:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1091 Gülnur Nurkenova Rauan Mazhenova Öğrencilere mesleki rehberlik sağlamak için eğitimin dijitalleştirilmesi bağlamında geleceğin pedagog-psikologlarının yetiştirilmesinin temelleri  https://zoom.us/j/94252321370?pwd=bXFUdVdZeXdjU FlvNWh6b29NZWpqZz09
 Toplantı Kimliği: 942 5232 1370 Parola: Gazi1926
1089 Maral Omarova Natalya Mirza Ders çalışma sürecinde öğrencilerin öğrenme motivasyonunun dinamiklerini etkileyen faktörler
1086 Tolganay İshakbayeva Dijital dönüşümde öğrenci becerilerini geliştirmek
1094 Asemgül Esmagulova Rauan Mazhenova Geleceğin eğitimci-psikolojilerinin iletişim yeterliliklerinin dijital eğitim kaynakları yoluyla formülasyonu
1096 Kamşat Kopbalina, Elmira Tleuberlinova İlköğretimde ulusal değerlere dayalı işlevsel okuryazarlık oluşumu
9.      Oturum / 9th Session Oturum Başkanı : Arş. Gör. Hatice Çakır GUZEM SORUMLUSU: Esra Ateş
13.30-14:30
 
(Çevrim İçi / Online)
Bildiri Kodu / Abstract
 
Code
Bildiri Yazarları /
 
Authors
Bildiri Adı /
 
Abstract Title
Zoom Bİlgileri
1093 Ulzhan Konkhashov Öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek  https://zoom.us/j/97754309020?pwd=d1hYampTT3pm VVprekVWbmxVamlJUT09
 Toplantı Kimliği: 977 5430 9020 Parola: Gazi1926
1090 Gülcan Yeshengazina Ravana Majenova Geleceğin öğretmen-psikolojilerin kapsayıcı bir eğitimde çalışmaya hazır oluşumunun oluşturulması
1088 Kumarev Ya.A. Sagadieva K.
 
K. Mirza N.V.
Dijital öğrenme ortamının öğrencinin eleştirel düşünmesi üzerindeki etkisi: singapur deneyimi
1002 Aigerim Kabysheva Türkiye ve Kazakistan'da Tarih Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
1087 Sagadieva K.K. Mirza N.V. Kumarev Ya.Yu. Öğrencilerin yenilikçi düşüncelerinin oluşumunu etkileyen modern pedagojik durumlar
15.00-15.30 Kapanış Konuşması ve Kongrenin Değerlendirilmesi / Closing Speech and Evaluation of the Congress
 https://zoom.us/j/92852572509?pwd=TVMvZU 1DVTFENFZMVnBDOTBzbFl2Zz09
 Toplantı Kimli
ği: 928 5257 2509 Parola: Gazi1926