hero-header

Gazi Üniversitesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Önemli TarihlerBildiri Gönderimi
...

Gazi Üniversitesi
Uluslararası
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III

Bildiri Gönderimi

Bildiri Formatı
Tek yazarlı çalışmalarda, tüm süreç bildiri sahibi ile ilerlemekte, ortak yazarlı çalışmalarda ise bir sorumlu yazar süreci yönetmektedir. Sorumlu yazar bildiriyi kongreye göndermekten, yazışmaları takip etmekten, kabul sürecine ilişkin diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabul alınması halinde kayıt yaptırmaktan sorumludur.
Kongreye özet gönderimi ve bildirilerin sunum dili Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca,, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe’dir. Kongreye tamamlanmış çalışmaların yanında henüz devam eden çalışmalar da özet olarak gönderilebilir. Tamamlanmamış çalışmaların bildiri sunumuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Kongreye gönderilecek bütün özetlerin aşağıdaki linkten ulaşılabilecek özet şablonuna uygun yazılması gerekmektedir. Şablona uygun gönderilmeyen bildiri özetleri, düzenleme için sorumlu yazara geri gönderilecektir. Özet şablonu için tıklayınız.

Bildiri Gönderme
Formata uygun olarak hazırlamış olduğunuz bildiriyi gaziturkdunyasi@gazi.edu.tr e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. İletişim kuracağınız e-posta adresi hotmail uzantılı olmamalıdır.

Bildiri Kitapları
Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özet metinleri, kongre temalarına uygun bir şekilde kategorize edilerek “Bildiri Özetleri E-Kitabı”nda yayımlanacaktır.

Kayıt ve Ödeme

  • Kongre Kayıt Ücretleri*
  • 1.Bildiri : 500 TL
  • 2.Bildiri: 500 TL
  • Dinleyici** : Ücretsiz
  • * Bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilir. Katılım ücreti bildiri başına ödenir. Bildirinin tüm yazarlarına katılımcı sertifikası düzenlenir.
    **Kongredeki tüm etkinliklere dinleyici katılımı ücretsizdir. Dinleyici katılımcılara katılım sertifikası düzenlenmeyecektir.


Kongre Kayıt İptali
Kongreye katılmaktan vazgeçen araştırmacılar, kayıt iptalini 7.11.2023 tarihinden önce gerçekleştirmek zorundadır. Bu durumda kayıt ücretleri araştırmacılara iade edilir. Bu tarihten sonra kayıt iptali ve ücret iadesi mümkün değildir.